przenośnik ślimakowy

Przenośniki ślimakowe
dostosowane do potrzeb klienta
Kosze przyjęciowe
mechaniczne i grawitacyjne
Silosy, zbiorniki, pojemniki
indywidualne projekty
Wyposażenie pomocnicze do przenośników
Rozdzielacze, jarzma i inne

RODO
Regulamin przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 

§1 Postanowienia ogólne
Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Zakład Wytwórczo Usługowy "ROLMET" s.c. z siedzibą w Rożno Parcele, ul. Konwaliowa 47, 87-700 Aleksandrów Kujawski; REGON : 910252906; NIP: 891-10-50-076

 

§2 Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahentów w celu:
a) Zawarcia i realizacji umowy (zamówienia)
b) Sprzedaż produktów i usług oferowanych przez Zakład Wytwórczo Usługowy ROLMET s.c
c) Dochodzenie roszczeń
d) Archiwizacja
e) Udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski
Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.przenosnikirolmet.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail.


§3 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej.
Administrator będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umów zawartych z kontrahentami celem wykonania świadczeń określonych w ich treści.

 

§4 Oprócz danych podawanych przez Kontrahentów w ramach korzystania z formularza kontaktowego wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje: z użyciem plików Cookie - dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach.

§5 Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych,
- prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora,
- prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi
- prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
§6 Zmiany Polityki Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać okresowym zmianom, które będą publikowane na stronie www.przenosnikirolmet.pl W przypadku zmiany Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronie www.przenosnikirolmet.pl W odniesieniu do już złożonych formularzy kontaktowych zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy.

 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie w ramach składania zamówienia jednorazowego, zapytań ofertowych oraz w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną jest Zakład Wytwórczo Usługowy „ROLMET” S.C. z siedzibą Rożno-Parcele, ul. Konwaliowa 47, 87-700 Aleksandrów Kujawski.

 

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Dane kontaktowe Administratora: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: 542825636, adres: ZAKŁAD WYTWÓRCZO-USŁUGOWY ROLMET S.C. z siedzibą w Rożno-Parcele ul. Konwaliowa 47 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI.

 

Dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej. 

 

Administrator będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umów zawartych z kontrahentami celem wykonania świadczeń określonych w ich treści.

Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach korzystania z formularza kontaktowego wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące informacje z użyciem plików Cookie - dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu.

 

Po przedawnieniu roszczenia Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo:

dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych,

prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, 

prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi 

prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora. 

 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu właściwego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

 

ROLMET - PRZENOŚNIKI ŚLIMAKOWE

Zakład Wytwórczo Usługowy "ROLMET" s.c., ul. Konwaliowa 47A, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel. 54 282 56 36, fax 54 282 85 67,

e-mail: biuro@przenosnikirolmet.pl

facebook_page_plugin